เฟินเขากวางไพโรเซีย

เฟินเขากวางไพโรเซีย

เฟินเขากวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Pyrrosia longifolia  var. crestata
วงศ์:
Polypodiaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย
ลำต้น: เหง้าเล็กเลื้อยยาว แตกสาขามาก มีเกล็ดสีน้ำตาลดำปกคลุม
ใบ: ตั้งขึ้นหรือห้อยโค้งลง ยาว 40-100 เซนติเมตร กว้าง 2-3 เซนติเมตร เป็นแถบยาวตรงหรือเป็นคลื่น หนาอวบน้ำ ด้านบนเป็นมัน ใต้ใบสีเขียวเทา ขอบใบโค้งลงด้านใต้ใบ ปลายใบมักแตกเป็น 2 แฉกหลายครั้ง  
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กาบเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : ในธรรมชาติพบขึ้นตามยอดไม้  ควรปลูกในกระถางแขวนให้ใบห้อยลงหรือปลูกในกระถางตื้นๆ เพื่อให้ระบายน้ำและอากาศได้ดี