เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้า

ดอกกระดาษ/ดอกโคม/ดอกต่างใบ/ตรุษจีน/Paper Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bougainvillea spp.and hybrid
วงศ์: Nyctaginaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยพาดได้ไกล 5 – 10 เมตร
ใบ: ออกเวียนสลับรูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 3 – 6 เซนติเมตร ยาว 4 – 8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียว ก้านใบยาว 1 – 2 เซนติเมตร มีหนามบริเวณโคนก้านใบ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 8 – 20 ดอก กลีบประดับรูปไข่ 3 กลีบขึ้นไป ซ้อนกันเป็นรูปถ้วย ปลายแหลม มีหลายสีสวยงาม โคนกลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่แบน สีขาวครีม ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
ผล: ขนาดเล็ก มี 5 พู แต่มักไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
สภาพแวดล้อม: ทนแล้ง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เทคนิคทำให้ต้นออกดอกคือ งดให้น้ำ 5 – 7 วัน ใบจะเริ่มร่วง จากนั้นให้น้ำอย่างเต็มที่ ต้นจะผลิดอกบานสะพรั่ง,กลีบประดับนำมาชุบแป้งทอดกินเป็นของว่างได้