พวงแก้ว

พวงแก้ว
พวงแก้ว

พวงเงิน / มังกรคาบแก้ว / หัวใจแตก / Bag Flower / Bleeding Heart Vine / Glory Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Clerodendrum thomsoniae Balf.f.
วงศ์: Lamiaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยได้ไกล 2 – 4 เมตร ลำต้นเกลี้ยงสีเขียวอมแดง
ใบ: ใบออกตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 7 – 10 เซนติเมตร ยาว 14 – 16 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ผิวใบเกลี้ยง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อยเป็นหลอด กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปหัวใจ สีขาว ปลายแหลม แยกเป็นแฉก โคนเชื่อมติดกัน ลักษณะคล้ายกับพวงแก้วแดง แตกต่างกันที่มีกลีบดอกสีแดงเข้ม ออกดอกตลอดปี
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี อินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง