ผีเสื้อ

ผีเสื้อ
ผีเสื้อ

 Chinese Pink/Indian Pink
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianthus chinensis L.
วงศ์ : Caryophyllaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ความสูง : 15 – 20 เซนติเมตร
ใบ : รูปแถบเรียวยาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ใบสีเขียวอมเทา ก้านใบสั้น
ดอก : ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายยอด ช่อละ 5 – 10 ดอก มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 5 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ ปลายกลีบหยักเป็นแฉกลึก สีขาว ชมพู แดง ม่วง และหลายสีในดอกเดียวกัน พันธุ์ดอกชั้นเดียวออกดอกดกกว่าพันธุ์ดอกซ้อน
ดิน : ดินร่วนปนทรายที่มีความเป็นด่างเล็กน้อย ระบายน้ำดี
แสงแดด : เต็มวัน
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง ควรรดน้ำในช่วงเช้า ไม่ควรรดน้ำจนแฉะเพราะรากเน่าได้ง่าย
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ เมล็ดจะงอกใน 5 – 7 วัน ย้ายปลูกเมื่ออายุ 18 – 25 วัน หลังเพาะ 2 – 3 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : หมั่นเด็ดดอกโรยออกจะช่วยยืดอายุการออกดอกได้นานขึ้น เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงเพื่อจัดสวน