ลิ้นมังกรกราซิลิส

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria gracilis N.E.Br.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่มเล็ก สูงเพียง 15 – 30 เซนติเมตร
gracillis2ใบ: ค่อนข้างกลม ออกเวียนเป็นรัศมี มี 10 – 12 ใบ แผ่นใบมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมแข็ง ใบหนาอวบโค้งงอลง ขอบใบงุ้มขึ้นจนเป็นร่องเล็ก ๆ
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะแน่น ยาว 25 – 30 เซนติเมตร ดอกย่อยออกเป็นคู่ สีขาว
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อระบุชนิด gracilis มาจากภาษาละติน หมายถึง อรชรอ้อนแอ้น  ซึ่งเป็นลักษณะของลิ้นมังกรชนิดนี้ที่มีทั้งชนิดแผ่นใบนิ่ม ใบแข็ง และใบด่าง เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง