อากาเว่แอตเทนูอาตา

นกแก้ว Fox’s Tail, Lion’s Tail, Swan’s Neck Agave
ชื่อวิทยาศาสตร์: Agave attenuata Salm-Dyck
วงศ์: Agavaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นพุ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 – 60 เซนติเมตร
ใบ: รูปไข่ กว้าง 12 – 16 เซนติเมตร ยาว 50 – 70 เซนติเมตร ออกเวียนรอบต้นเป็นกระจุกใกล้ผิวดิน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ไม่มีหนามทั้งปลายใบและขอบใบ แผ่นใบสีเขียวอมเหลือง มีนวลสีขาวปกคลุม
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 2.50 – 3 เมตร ดอกสีเขียวแกมเหลือง เมื่อต้นโตขึ้นจะทิ้งใบล่าง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี  หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง  ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวันจนถึงรำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: รูปทรงต้นสวยงาม นิยมใช้จัดสวน โดยปลูกเป็นจุดเด่นทั้งเป็นไม้กระถางและใช้เป็นไม้ประธานในสวน การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ในท้องตลาดเรียกว่านกแก้วเนื่องจากใบมีรูปร่างคล้ายจะงอยปากนกแก้ว นอกจากนี้ยังมีอากาเว่ อีกสองชนิดที่เรียกชื่อว่า นกแก้วเช่นกัน คือ A. celsii และ A. desmettiana