อากาเว่โลแฟนทา

อากาเว่โลแฟนทา

 Thorn-crested Agave
ชื่อวิทยาศาสตร์: Agave lophantha Schiede
วงศ์: Agavaceae
agave lophantha1ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 – 1 เมตร
ใบ : ใบรูปใบหอกแกมรูปแถบ กว้าง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว 60 – 70 เซนติเมตร ออกเวียนรอบต้นเป็นกระจุก ปลายใบมีหนามแหลมแข็ง ยาว 2 เซนติเมตร ขอบใบหนาเป็นคลื่น มีหนามแข็งสั้น ๆ สีเทาถึงสีน้ำตาลแดงรูปตะขอ ยาว 0.8 เซนติเมตร ห่างกัน 2 เซนติเมตร ส่วนแผ่นใบบางเรียบ สีเขียวถึงสีเขียวอมเหลือง บางครั้งมีลายทางสีอ่อนซีดตรงกลางใบ ใบโค้งเข้าด้านในทรงพุ่ม
ดอก: ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ดอกสีเขียวอมเทาถึงสีเหลือง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: น้อย
แสงแดด: เต็มวันจนถึงรำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือแยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: สำหรับปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกประดับแปลงในสวน ไม่ควรปลูกในสนามเด็กเล่นหรือทางสัญจร เมล็ดใช้เวลาในการงอก 30 – 60 วันที่อุณหภูมิ 20 °C  การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร