พุดซ้อน

พุดซ้อน
พุดซ้อน

เคดถวา/แคถวา/พุดจีน/พุดใหญ่/พุทธรักษา/Cape Jasmine/Cape Jessamine/Gardenia/Garden Gardenia/Kacapiring Bungacina
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gardenia jasminoides J.Ellis
วงศ์: RUBIACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง
ความสูง: 1-2 ม.
ทรงพุ่ม: แตกกิ่งแขนงมาก
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน
ดอก: ดอกเดี่ยว สีขาว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงหนาเป็นสัน มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 ซม. กลิ่นหอมแรง ออกดอกตลอดปี มักไม่ติดผล มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์แคระ พันธุ์ใบคลื่น พันธุ์ด่างหรือพุดซ้อนด่าง
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน-ครึ่งวัน หากแสงแดดไม่เพียงพอจะไม่ค่อยออกดอก
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: หากตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง จะทำให้ดอกใหญ่ขึ้น ลักษณะต้นและใบเหมาะกับสวนไทยและสวนป่า นิยมนำดอกไปร้อยมาลัยบูชาพระ สกัดน้ำมันหอมระเหย ทำน้ำหอม เปลือกต้นแก้บิด ใบใช้ตำพอกแก้อาการปวดศีรษะ เคล็ดขัดยอก ดอกคั้นน้ำทาแก้โรคผิวหนัง ผลใช้ขับพยาธิ ขับปัสสาวะ