เหลืองชัชวาล

เหลืองชัชวาล
เหลืองชัชวาล

เล็บวิฬาร์/Anikab/Cat-claw Ivy
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann
วงศ์: Bignoniaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง
ความสูง: เลื้อยได้ไกล 3-5 ม.
ใบ: ใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบย่อย 2 ใบ รูปไข่ ใบย่อยตรงกลางเปลี่ยนรูปเป็นมือจับ ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบมนเว้าเล็กน้อย ขอบใบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบบาง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อยรูปกรวย 2-15 ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นถ้วยสีเขียว กลีบดอกสีเหลือง โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ ด้านในสีเหลืองอ่อน มีเส้นสีเหลืองเข้มเป็นแนวตามยาว ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลแห้งรูปขอบขนานสีน้ำตาล เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย