อโศกอินเดีย

โสกอินเดีย/อโศกเซนต์คาเบรียล/Asoke Tree/Cemetary Tree/Mast Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Monoon longifolium (Sonn.) B.Xue & R.M.K. Saunders
วงศ์: Annonaceae
mast tree1ประเภท: ไม้ต้นขนาดใหญ่
ความสูง: 5 – 25 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดแคบสูงรูปพีระมิด กิ่งก้านลู่ลง
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล มีขีดแคบยาวสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแคบ กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ดอกเป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 3 – 6 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 3.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมยาว 3 – 4 มิลลิเมตร กลีบดอก 6 กลีบรูปดาว สีเขียวหรือสีครีม ออกดอกเดือนมีนาคม
ผล: ผลเป็นพวงขนาดเล็กรูปไข่ เมื่อแก่เป็นสีดำ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูกที่เหมาะสม 1.50 – 3 เมตร นิยมปลูกเป็นแถวเพื่อช่วยพรางสายตา และเป็นแนวกันลม ฝุ่น และเสียง หากต้องการควบคุมความสูง ต้องหมั่นตัดยอด