สนเลื้อย

สนเลื้อย
สนเลื้อย

Creeping Juniper
ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus procumbens (Endl.) Miq.
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี
ความสูง: 75 – 90 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อยแผ่กิ่งก้านไปตามพื้นได้ไกลกว่า 1 เมตร
ใบ: รูปเข็ม ปลายใบเรียวแหลม สีเขียวอ่อน แผ่นใบโค้งนูน ใต้ใบเว้า มีแถบปากใบสีเขียวเทา2 แถบ อาจมีแบบใบเกล็ดด้วย มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์แคระ (J. procumbens‘Nana’) มีกิ่งย่อยสั้น ใบออกเป็นกระจุกสั้นและแน่น สีเขียวเทา
ดอก: มักไม่พบ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน:ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี
แสงแดด:เต็มวัน
น้ำ:น้อย
ขยายพันธุ์:ตอนกิ่งและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ:ชอบอากาศเย็น ทนแล้ง หากปลูกในไทยใบจะไม่เปลี่ยนสี