รัตมา

รัตตแน/Jerusalem Thorn/Rattama/Vedi-babhal
ชื่อวิทยาศาสตร์: Parkinsonia aculeata L.
วงศ์: Fabaceae
rattama2ประเภท: ไม้ต้น ขนาดเล็ก
ความสูง:  3 – 10 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปทรงไม่แน่นอน โปร่ง แตกกิ่งก้านแผ่กว้างและลู่ลม
ลำต้น: ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อนปนเขียวถึงเขียวคล้ำ
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ก้านใบย่อย 2 – 4 คู่ หูใบเป็นหนาม ยาว 2 – 3 เซนติเมตร ใบย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1.5 – 2 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง มีหนึ่งกลีบยื่นออกมาและประสีแดง มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนสิงหาคม – กันยายน
ผล: ผลเป็นฝักกลม เมล็ดแยกกันเป็นข้อๆ มี 2 – 10 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย
น้ำ: น้อย ทนแล้ง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ทนน้ำขัง ระยะปลูกที่เหมาะสม 2 – 6 เมตร เหมาะปลูกมุมบ้านหรือสวนหย่อม โตเร็ว แต่ลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม จึงไม่ควรปลูกในสนามเด็กเล่นหรือบริเวณที่มีการสัญจรตลอดเวลา