บอนจีน

ตาลปัตรยายชี/ตาลปัตรฤๅษี/ผักก้านจอง/Limnocharis/Yellow Burrhead/Yellow Velvetleaf
ชื่อวิทยาศาสตร์: Limnocharis flava (L.) Buchenau
วงศ์: Limnocharitaceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ลำต้น: มีเหง้าสั้น ๆ ใต้ดินเจริญเป็นกอแน่น
ใบ: รูปหัวใจป้อมขนาด 10 – 15 เซนติเมตร ก้านใบยาวนุ่มกรอบ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายก้าน มี 7 – 10 ดอก กลีบดอกบางย่นสีเหลือง 3 กลีบ บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 2 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี
ผล: กระจุกแน่น สีน้ำตาลหรือสีดำ
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-30 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกเหง้า
การใช้งานและอื่นๆ: ในเมืองไทยพบตามหนองน้ำ ก้านใบและก้านช่อดอกอ่อนกินเป็นผักได้ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดจัดและน้ำน้อย ใบจะหยาบกร้าน