แหนแดง

 Azolla/Water Fern/Water Velvet
ชื่อวิทยาศาสตร์: Azolla pinnata R.Br.
วงศ์: Azollaceae
ประเภท: เฟินน้ำขนาดเล็ก
ลำต้น: ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีลำต้นเล็ก ๆ ทอดไปตามผิวน้ำ แตกแขนงได้และมีรากอยู่ใต้น้ำ
ใบ: ใบอวบน้ำ ขนาดเล็กมาก ประมาณ 1 มิลลิเมตร เรียงสลับกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ใบส่วนบน มีใบหนาสีเขียว พอใบแก่หรือมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น ได้รับแสงมากเกินไป จะกลายเป็นสีแดง ใบด้านล่าง บาง ไม่มีสี ส่วนอับสปอร์จมอยู่ใต้น้ำ
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกกลุ่มใบไปปลูก
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นเฟินน้ำสกุลเดียวของวงศ์นี้ ในไทยพบได้ทั่วทุกภาค ใช้เป็นอาหารปลา นิยมนำมาทำปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนในนาข้าว