รองเท้านารีพริ้นเซสสังวาลย์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Paphiopedilum PrincessSangwan
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้ขนาดกลาง เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ใบ: ใบเดี่ยวออกเรียงสลับทั้งสองข้าง รูปขอบขนาน กว้าง 5 – 6 เซนติเมตร ยาว 9 -12 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา พื้นใบสีเขียวอมเทา มีจุดประสีเขียวจางๆ ใต้ใบสีเขียว โคนต้นและโคนใบมีจุดประสีชมพูกระจายอยู่เล็กน้อย
ดอก: ก้านดอกยาว 5 – 6 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือใบเล็กน้อย ดอกทรงกลมมีตั้งแต่สีชมพูอมขาวจนถึงสีชมพู โล่สีขาว ขนาด 5 – 6 เซนติเมตร ออกดอกปีละ 1 – 2 ครั้งขึ้นอยู่กับความสมบรูณ์ของต้น
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว หากปลูกเลี้ยงในที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง จะเลี้ยงง่าย
ดิน: วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกหน่อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ลูกผสมระหว่างรองเท้านารีช่องอ่างทอง (Paphiopedilumx angthong) กับรองเท้านารีดอยตุง (P. charlesworthii) ที่ผลิตโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จดทะเบียนตั้งชื่อเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี