กุง

หญ้าขนไก่
xyris002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Xyris pauciflora Willd.
วงศ์:
Xyridaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 10-30 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกใบเป็นกอ
ใบ: คล้ายใบหญ้า รูปแถบแคบขนาด 0.5-3×5-25 เซนติเมตร แผ่นใบแบนเรียบ มักมีปุ่มเล็กด้านบน สีเขียวสด
ดอก: เป็นช่ออยู่ที่ปลายก้านสีเขียว ยาวตรง เป็นเหลี่ยมหรือเป็นเส้นเล็กๆ ตามยาว ใบประดับสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอ่อนซ้อนกันเป็นช่อกลมรี ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ดอกเล็กๆ สีเหลืองออกจากซอกกาบใบ มี 3 กลีบ ปลายกลีบจักแหลม เกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก ออกดอกเดือนกรกฎาคม-กุมภาพันธ์
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ชื้นแฉะในทุ่งหญ้าโล่ง และลานหินทราย ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึงความสูง 1300 เมตร พบทุกภาคของไทย เป็นพืชสกุลดียวกับกระถินทุ่ง แต่กุงมีขนาดเล็กกว่า ขึ้นกระจายเป็นวงกว้างปะปนกับดอกหญ้าอีกหลายชนิด