ผักคราดทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Wedelia biflora (L.) DC
wedelia002วงศ์: Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 1-5 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มกึ่งเลื้อย กิ่งก้านยาวโน้มลงหรือพาดกับสิ่งอื่น แตกกิ่งก้านมาก
ใบ: รูปไข่ ยาว 4-14 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยกึ่งหยักซี่ฟันห่างๆ ผิวใบหยาบ มีขนสั้นทั่วใบ ก้านใบยาว 1-4 เซนติเมตร สีแดงเรื่อ
ดอก: เป็นช่อตามซอกใบปลายกิ่ง 1-3 ช่อ แต่มักออกเป็นคู่ ขนาด 1.5-3 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกวงนอกสีเหลืองสด มี 8-9 กลีบ ปลายกลีบหยักเป็นแฉกเล็กๆ 2-3 แฉก ดอกวงในสีน้ำตาลอมเหลืองเป็นกระจุกแน่นที่กลางดอก
ผล: แห้ง สีน้ำตาลเข้ม มี 3 สัน ปลายด้านบนมีขนแข็ง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามริมทาง ทุ่งนา ใกล้แหล่งน้ำ ป่าชายเลนและใกล้ชายทะเล เป็นสมุนไพร ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ ปวดหัว แก้ไข้มาลาเรีย ใบ ตำพอกแผลแก้ฟกช้ำ เส้นเลือดขอด แมลงกัดต่อย ต้มน้ำดื่มแก้ท้องผูก ราก ตำพอกแผล