ช้องนาง

ช้องนางเล็ก King’s Mantle, Bush clock vine
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Thumbergia erecta (Benth.) T. Anderson var. eracta
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย
ความสูง: 1-2 เมตร

bushvine03 bushvine02

ลำต้น: แตกเป็นพุ่มกว้าง 1-2 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปไข่ ถึงรูปขอบขนาน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ก้านใบสีแดง
ดอก: เดี่ยว ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ใบประดับสีเขียวอ่อนรูปไข่ 2 ใบประกบกันขณะดอกตูม ใบประดับจะหุ้มดอกเกือบมิด ดอกรูปแตร โคนกลีบสีเหลืองอ่อน ปลายแยก 5 กลีบ สีม่วงอมน้ำเงินและสีขาว (พันธุ์ Alba) ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไรถึงแดดจัด
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 30-50 เซนติเมตร หรือ 9 ต้น/ตารางเมตร ตัดแต่งเป็นพุ่มได้