อกาแพนทัส

อกาแพนทัส
อกาแพนทัส

แอฟริกันลิลี่/African Lily/Agapanthus/Lily of the Nile
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Agapanthus ‘Headbourne Hybrids’
วงศ์ : Agapanthaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ความสูง 0.45 – 1 เมตร
ลำต้น : อวบน้ำ มีหัวใต้ดิน
ใบ : รูปแถบยาวคล้ายดาบ แผ่นใบหนา อวบน้ำ ใบสีเขียวสดหรือสีเขียวอมเทา
ดอก : ออกเป็นช่อแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาว 30 – 60 เซนติเมตร ดอกย่อยรูปกรวย ปลายแยกเป็น 6 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว ม่วง และฟ้า
ผล : แห้งแตก
เมล็ด : สีดำแบนมีปีก
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี เป็นด่างเล็กน้อย
แสงแดด : เต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง ควรรดน้ำสม่ำเสมอในช่วงที่ต้นออกดอก ไม่ควรปล่อยให้หน้าดินแห้ง
ขยายพันธุ์ : แยกหัวปลูก เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 10 – 15 วัน ตั้งแต่เพาะเมล็ดจนออกดอกใช้เวลา 180 วัน
การใช้งานแลtอื่นๆ: *ชื่อสกุล Agapanthus มาจากภาษากรีกว่า agape แปลว่า รัก และ anthos แปลว่า ดอกไม้ รวมความได้ว่า “ดอกไม้แห่งความรัก” เป็นลูกผสมที่ต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา