หญ้าลูกข้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Borreria laevicaulis (Miq) Ridl.
วงศ์: Rubiaceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 15-40 เซนติเมตร
ลำต้น: ตั้งตรง มีขนเล็กน้อย
ใบ: เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมใบหอก ยาว 3-6 เซนติเมตร สีเขียวหรือเขียวปนม่วงแกมน้ำตาล
ดอก: ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก อัดแน่นเป็นช่อกลม กลีบดอกเป็นหลอดสั้นๆ สีขาว
ผล: ผลค่อนข้างกลม แตกตามขวาง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทรายหรือหิน
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามพื้นที่โล่ง พบมาทางภาคเหนือ เป็นสมุนไพร ใช้ทั้งต้นร่วมกับผักเป็ดแดง มะกรูด มะนาวและแก่นสลัดไดดองกับน้ำซาวข้าว ดื่มแก้โรคผอมแห้ง