เจอราเนียมใบไอวี่

Ivy-leaved Geranium/Hanging Geranium
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pelargonium peltatum (L.) L’Hérit.
วงศ์: Geraniaceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อย
ใบ
: ใบรูปหยักเว้าเป็นพู 5 พู คล้ายใบไอวี่ สีเขียวหรือเขียวด่างขาว
ดอก: ดอกออกเป็นช่อหลวมๆ กลีบดอกรูปไข่กลับแคบ โคนกลีบมักมีแถบสีเข้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน-รำไร ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวน