มาปลูกไม้ดอกหอมกัน

หลายๆ คนที่เพิ่งปลูกบ้านเสร็จ สิ่งที่คิดถึงเป็นอันดับต่อไปก็คือ สวน ส่วนคนที่มีบ้านแล้ว หลายคนเมื่อมีเวลาว่างก็จะลงมือทำสวน ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพราะการได้ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่ตัวเองชื่นชอบ ทำให้บ้านร่มรื่น ร่มเย็น ชีวิตสดชื่น สบายตาสบายใจ หลายคนที่ชอบต้นไม้ที่ดอกมีกลิ่นหอม เรามีเทคนิคการปลูกไม้ดอกหอมมาฝากกัน

ก่อนอื่นใดขอให้ทุกคน ตรวจสอบขนาดสวน ถ้าคุณมีพื้นที่สวนกว้าง ก็เลือกปลูกได้หลายชนิด แต่ควรเป็นไม้ดอกหอมที่มีฤดูออกดอกต่างกัน เพื่อให้ได้กลิ่นหอมต่างๆ กันตลอดปี และป้องกันกลิ่นหอมปนกันจนมีกลิ่นแรงเกินไป แต่ถ้ามีพื้นที่ไม่มาก เช่นอยู่ในทาวน์เฮ้าส์หรือคอนโดฯ การปลูกไม้ดอกหอมในกระถางทั้งแบบตั้งหรือแขวนก็ทำได้เช่นกัน

เลือกพรรณไม้ตามกลิ่นที่ชอบ แต่ละคนชื่นชอบกลิ่นหอมของดอกไม้ต่างกัน บางคนชอบกลิ่นหอมอ่อนๆ บางคนชอบให้ได้กลิ่นหอมตอนกลางคืน ดังนั้นก่อนปลูกให้ลองดมกลิ่นดอกไม้ชนิดนั้นๆ ก่อนว่า ตัวเองและสมาชิกในครอบครัวชอบหรือไม่ ตัวอย่างของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เช่น จิกสวน ชะลูดช้าง กุหลาบบางชนิด มะลิก้านแดง ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรง เช่น พญาสัตบรรณ ลิ้นมังกรบางชนิด เล็บมือนาง ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมตอนพลบค่ำหรือกลางคืน เช่น โบตั๋น แก้ว จำปา เป็นต้น

เมื่อเลือกพรรณไม้ได้แล้ว เราก็ต้อง ปลูกตามทิศ เพื่อจะได้ดมกลิ่นหอมๆ กันตลอดปี อย่าง ไม้ดอกหอมที่ออกดอกในฤดูฝน เช่น โมก จำปี จำปา พุด ควรปลูกทางทิศใต้ของบ้าน เพื่อให้ลมฝนซึ่งพัดมาทางทิศใต้พัดพากลิ่นหอมเข้ามาในบ้าน สำหรับไม้ดอกหอมที่ออกดอกในฤดูหนาว เช่น พญาสัตบรรณ พะยอม ลำดวน ควรปลูกทางทิศเหนือ เพื่อให้ลมหนาว ซึ่งพัดมาทางทิศเหนือพัดพากลิ่นหอมเข้ามาในบ้าน ส่วนไม้ดอกหอมที่ออกดอกตลอดปี สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ เพราะถึงแม้ลมจะพัดมาทางไหนก็สามารถส่งกลิ่นหอมได้ตลอดปี

ตำแหน่งปลูกที่เหมาะสม ควรเลือกพื้นที่ที่ได้รับแสงเพียงพอกับต้นไม้ชนิดนั้น บางชนิด เช่น จำปี จำปา มะลิ ต้องอยู่กลางแจ้งเท่านั้นจึงออกดอก  แต่บางชนิด เช่น นมแมว บุหงาเซิง พุดซ้อน หีบไม้งามและอีกหลายชนิด ควรปลูกในพื้นที่กึ่งแดด กึ่งร่ม หรือร่มรำไรจึงจะออกดอกได้ดี

ควรปลูกไม้ดอกหอมไว้ด้านหน้าของสวน หรือบริเวณที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ริมหน้าต่างที่มักเปิดรับลม บนเรือนไม้เลื้อย เหนือทางเดินที่ใช้เป็นประจำ ซุ้มประตูหน้าบ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม้ดอกหอมที่มีกลิ่นหอมแรง เช่น พญาสัตบรรณ ราตรี ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน เพื่อป้องกันกลิ่นรุนแรงเกินไป

ที่สำคัญอย่าปลูกไม้ดอกหอมที่เป็นไม้ต้นไว้ใกล้รั้วบ้าน เพราะจะเป็นทางให้ขโมยหรือผู้ไม่หวังดีใช้ปีนป่ายเข้ามาในบริเวณบ้านได้ แต่อาจปลูกไม้เลื้อยลงชนิดที่กิ่งก้านมีหนามแหลม เช่น คัดเค้า

สำหรับการปลูกไม้ดอกหอมที่เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย  ดูเพิ่มเติมได้ที่ เทคนิคการปลูกไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย

ข้อมูลจาก คู่มือคนรักต้นไม้ ชุดที่ 6 ไม้ดอกหอม โดย วาสนา พลายเล็ก

©สงวนสิทธิ์โดย บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ใช้เพื่อเผยแพร่ ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต