Formica X room

Description

room มาเยือนสำนักงานออกแบบ August Design Consultant

พร้อมคุยกับคุณสุธร เจริญกัลป์ Design Associate ของเจ้าบ้าน ถึงนิยามการออกแบบสำนักงานที่สมบูรณ์ ซึ่งที่นี่เองเขาบอกกับเราว่า “ที่นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของการออกแบบสำนักงานให้เป็นมาตรฐานที่ดี และเอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจกับนักออกแบบ”

#roomStudioVisit