Studio Visit : ห้องทำงานกลางแจ้ง แหล่งแรงบันดาลใจของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา

“ผมไม่ได้ทำงานในสตูดิโอ ผมทำงานในทุกๆ ที่ ตรงไหนก็ได้ที่ผมทำแล้วมีความสุข” - ห้องทำงานกลางแจ้ง แหล่งแรงบันดาลใจของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกแห่ง Bangkok Project Studio ในเมืองกรุงเก่า