STUDIO VISIT : JIRD DESIGN GALLERY

10 ปีก่อน คุณตั๊ม-ศุภพงศ์ สอนสังข์ หลังจากเคยได้รับรางวัล DEmark และ Designer of the Year มาแล้ว คุณตั๊มก็หันหลังให้วงการออกแบบ ลุกขึ้นไปทำสิ่งท้าทายใหม่ โดยการขับรถไปกลับวันเสาร์อาทิตย์ปลูกป่าผืนแรกที่กำแพงเพชร และต่อมาได้ขยายมายังราชบุรี กลายเป็นฐานผลิตให้กับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Jird Design Gallery ของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดีไซเนอร์ Hat