Vin Varavarn Architects

Vin Varavarn Architects (VVA) เป็นสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นโดย หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ ผู้มีแนวคิดที่ให้คุณค่าในงานออกแบบผ่านฟังก์ชันที่เอื้อสำหรับการใช้งานของผู้อาศัย และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบนความเป็นไปได้ โดยไม่นำพาตัวเองเข้าไปเป็นศูนย์กลางของงานเหล่านั้นเพื่อสร้างลายเซ็นให้เป็นที่จดจำ เหตุนี้เองจึงทำให้งานออกแบบจาก VVA สามารถปรับเปลี่ยนไปตามโจทย์และบริบทแวดล้อม

หนึ่งในผลงานเด่นของ VVA คือ “โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาววิทยา” หนึ่งใน 9 “ห้องเรียนพอดีพอดี” จากโครงการเยียวยาช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ขนาด 6.3 ในจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่ม Design for Disasters (D4D) อาคารรางวัล The American Architecture Prize 2017 ซึ่งเป็นรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในอันทรงเกียรติ นอกจากนี้ในการออกแบบบ้านพักอาศัยของตัวสถาปนิกเอง เขาก็เลือกไม้สักถูกด้วงกินจนพรุนมาใช้สร้างบ้าน นั่นเป็นเครื่องยืนยันจุดเด่นของสถาปนิกในการเปลี่ยนวัสดุธรรมดาให้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ Vin Varavarn Architects

  • 42/1 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์ 0-2650 – 9558
  • Facebook : Vin Varavarn Architects Ltd.