อโกลนีมา

ชุดไม้ดอกไม้ประดับ ลำดับที่ 41 Aglonema
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-215-9
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2551
นักเขียน รศ. ดร.อรดี สหวัชรินทร์
บรรณาธิการ วชิรพงศ์ หวลบุตตา
จำนวน 184 หน้า
ราคา 395 บาท

อโกลนีมา เป็นไม้พื้นเมืองในแถบเอเซียตอนใต้ มีจุดเด่นอยู่ใบ ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงาม ปลูกได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางประดับอาคาร ปัจจุบันพัฒนาลูกผสมมากมาย จนไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มาเรียนรู้เทคนิคการปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ์ เคล็ดลับการทำลูกผสม การส่งออกไปต่างประเทศ เยี่ยมชมรังผู้เลี้ยงมืออาชีพ และชมภาพอโกลนียมา 140 สายพันธุ์


7 พรรณไม้สีสวย ตกแต่งสวนให้มีสีสัน