บ่อปลาในสวนสวย

ตัวอย่างบ่อปลาในสวนรูปแบบต่างๆ รวม13 แห่ง พร้อมแปลนโครงสร้างและงานระบบ งบประมาณการทำบ่อและระบบกรอง ความรู้เรื่องการทำบ่อและระบบกรองแบบต่างๆที่สอดคล้องกับการดูแลของเจ้าของ ทั้งบ่อกรองแบบใช้ผนังหรือท่อบังคับน้ำ ระบบกรองแบบธรรมชาติ อีโค่แซนด์ ระบบกรองสำเร็จรูป และระบบใหม่อย่างดรัมฟิลเตอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละระบบมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไป อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบกรองเพื่อให้น้ำในบ่อใสสมบูรณ์เหมาะต่อการเลี้ยงปลา

ผู้เขียน: ขวัญชัย จิตสำรวย,ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์

ราคา: 395.00 บาท