คู่มือคนรักต้นไม้ ชุดที่ 6

ประกอบด้วย
พรรณไม้นามมงคล
ไม้ทนน้ำ
ไม้เลื้อย
ไม้ดอกหอม
พรรณไม้พระนาม
กล้วยไม้ไทย
ไม้คลุมดิน
ไม้ใหญ่ในบ้าน
พรรณไม้ในสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกกระถาง

ขนาดหนังสือ 13.7×16.3 ซม. ปกอ่อน
ราคาเล่มละ 139 บาท