บ้าน บ้าน ฉบับที่ ๑

ช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน

หมายเลขสากลประจำหนังสือ 978-616-207-139-3

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2554

นักเขียน ภัทรสิริ อภิชิต

ขนาดหนังสือ 15×21 ซม. ปกอ่อน

ราคา 195 บาท

“บ้าน บ้าน” เดินทางออกจากกรุงเทพฯเพื่อไปเห็นวิถีชีวิตและแนวคิดที่ต่างออกไป จังหวะชีวิตของคนต่างจังหวัดนั้นเชื่องช้ากว่าในเมืองใหญ่ วิธีที่ผู้คนดื่มด่ำกับความสุขระหว่างวันจึงไม่ต้องแข่งกับเวลา เป็นความสุขที่ค่อยเป็นค่อยไป ทว่าอยู่ยืน

ผู้คนที่”บ้าน บ้าน”ไปพบส่วนมากเป็นคนพลัดถิ่น ที่มาตกหลุมรักกับท้องถิ่นใหม่ ด้วยเหตุผลและแรงจูงใจต่างๆ กัน แต่ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ ดำรงชีวิตอยู่โดยมีศิลปะเป็นเพื่อน

“ศิลปะ” มีอยู่รอบตัว ทั้งยังเป็นสิ่งที่เราสร้างสรรค์ได้ด้วยมือของเราเองตลอดเวลา หากเราเหนี่ยวนำศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต น่าจะช่วยให้เกิดสุนทรียภาพกับตัวเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างอีกด้วย

สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/