รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส CACTUS

รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด เจาะลึก 9


แคคตัสเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงกันอย่างไม่มีตกเทรนด์ ด้วยความหลากหลายของชนิดและพันธุ์ อีกทั้งมีการพัฒนาลูกผสมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการปลูกเลี้ยง สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการพบต้นแคคตัสมีอาการป่วย ไม่แข็งแรง เหี่ยว เน่า และตายในที่สุด ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการดูแล สภาพดินฟ้าอากาศ โรค และแมลงศัตรูต่าง ๆ เข้าทำลายจนเกิดความเสียหาย หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยโรคและอาการผิดปกติที่เกิดกับแคคตัสโดยเฉพาะ พร้อมภาพประกอบของความผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้ตรวจเช็กและเปรียบเทียบได้ด้วยตัวเอง และใช้เป็นแนวทางในการหาวิธีป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปโรคยอดฮิตในแคคตัส

ผู้เขียน: ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง

ราคา: 395.00 บาท