ท่องสวนโลก สร้างสวนบ้าน

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-387-347-7

นักเขียน รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2557

จำนวน 120 หน้า

ราคา 295 บาท

การเดินทางชมสวนและธรรมชาติที่สวยงามในประเทศแถบยุโรปตะวันออก อันได้แก่ ออสเตรีย ฮังการี โครเอเชีย โปแลนด์ เช็ก และเยอรมนี พร้อมนำเสนอแนวคิดการทำภาพธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นสวนสวยในบ้าน