ท่องสวนโลก สร้างสวนบ้าน

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-387-347-7 นักเขียน รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2557 จำนวน 120 หน้า ราคา 295 บาท การเดินทางชมสวนและธรรมชาติที่สวยงามในประเทศแถบยุโรปตะวันออก อันได้แก่ ออสเตรีย ฮังการี โครเอเชีย โปแลนด์ เช็ก และเยอรมนี พร้อมนำเสนอแนวคิดการทำภาพธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นสวนสวยในบ้าน