เล่นกับดอกไม้ใบหญ้า

เล่นกับดอกไม้ใบหญ้า

Play with Flowers & Leaves
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1374-5
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2559
นักเขียน ศิริลักษณ์ ริ้วบำรุง
บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
จำนวน 160 หน้า
ราคา 345 บาท

หนังสือที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่ เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติและสร้างเสริมจินตนาการของเด็กๆ ผ่่านการเรียนรู้จากต้นไม้ใบหญ้า และธรรมชาติรอบตัว


3 กิจกรรมสำหรับเด็กๆ ที่น่าทำร่วมกันในวันหยุด