SEW step by step

เย็บผ้า ทีละขั้น

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-387-783-3
พิมพ์ครั้งแรก: กรกฎาคม 2557
นักเขียน: อลิสัน สมิธ
นักแปล: พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์และวัลภา ทองเนียม
จำนวน 224 หน้า (ปกแข็ง)
ราคา 415 บาท

หากคุณต้องการจะเชี่ยวชาญในการตัดเย็บ หนังสือเล่มนี้คือหนังสือสำหรับคุณ เพราะเนื้อหาแต่ละหน้าจะทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวของการเย็บผ้าแบบต่างๆ กันไว้อย่างละเอียดและชัดเจน นับตั้งแต่เรื่องของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  การเย็บด้วยมือ การเย็บด้วยจักร ฝีเข็มสำหรับการตกแต่ง การติดเครื่องเกาะเกี่ยว การสำเร็จชิ้นงาน และเคล็ดลับต่างๆ อีกมากมาย


7 วิธี เย็บผ้าขั้นพื้นฐาน สำหรับมือใหม่หัดเย็บ