The manual vol.2

The manual vol.2

Woodwork งานไม้ในบ้าน

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-646-1

พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2556

บรรณาธิการ ภัทรสิริ อภิชิต

ขนาดหนังสือ 20×25 ซม. ปกอ่อน

ราคา 195 บาท

สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/