ควิลต์สไตล์ฮาวาย

งานควิลต์อันเจิดจรัสด้วยการประดับพลอยเทียม

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-247-553-6

นักเขียน เคที นากาจิมา (Kathy Nakajima)

นักแปล บัณฑิตา ธราภพ

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2555

จำนวน 112 หน้า

ราคา 249 บาท

งานควิลต์สไตล์ฮาวายเป็นงานควิลต์อีกประเภทหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนาน ใช้เทคนิคการทำที่เรียกว่า “แอพพลิเค” หรือการตัดผ้าเป็นลวดลายต่างๆ วางซ้อนบนผ้าอีกชิ้น แล้วสอยซ่อนด้ายให้ลวดลายติดบนผืนผ้า ปกติที่นิยมใช้ผ้าที่มีลายคล้ายกับผ้ามัดย้อม ผ้าบาติกและผ้าสีพื้น ปัจจุบันประยุกต์มาใช้ผ้าพิมพ์ลายหินอ่อน ลายบาติกหรือลายพรรณไม้แบบฮาวาย และอื่นๆ ทั้งยังนิยมใช้สีสันสดใส

สำหรับนักเขียน “เคที นากาจิมา” นั้นถือเป็นซุป’ตาร์ของงานควิลต์สไตล์นี้ เธอได้รับการเรียกขานว่า Kathy Mom ซึ่งนัยหนึ่งก็คือการที่เธอเป็นผู้บุกเบิกงานสไตล์นี้ในญี่ปุ่น และอีกนัยหนึ่งก็คือบุคลิกที่ร่าเริงสดใส