Story Quilt 2

วันเวลาในงานควิลต์

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-656-0

นักเขียน ยูคาริ ทาคาฮาระ

นักแปล บัณฑิตา ธราภพ

พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2556

จำนวน 89 หน้า

ราคา 195 บาท

เรื่องราวในชีวิตประจำวันที่มองผ่านสายตาของเด็กชายหญิงในวัยต่างๆ ทำให้หวนระลึกถึงวันวานที่ผ่านมา เช่น ข้าวของที่เคยเล่น ขนมหวานที่เคยชอบ สัตว์เลี้ยงตัวโปรด อาหารที่ชอบกิน ชีวิตในวัยเรียน เรื่อยไปจนถึงบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งชีวิต …ทุกเรื่องบอกเล่าผ่านผ้าหลากสีหลายลายที่ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วปะติดไปบนผ้าอีกผืนด้วยฝีเข็มที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นฝีมือของนักเขียนเอง

ผู้อ่านสามารถดัดแปลงลวดลายต่างๆ ไปติดบนชิ้นงานอื่นๆ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ปกสมุด หรือผ้าแขวนผนัง ได้ตามจินตนาการ