บอนสี Caladium

รวมเรื่องราวประวัติความเป็นมา การปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ์ บอนสี จากประสบการณ์ของนักเลี้ยง พร้อมรวมพันธุ์บอนสีทั้งพันธุ์เก่าและพันธุ์ใหม่เพิ่มเติมจากเล่มแรก(ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550) รวมมากกว่า 200 พันธุ์

  • ผู้เขียน : สมาคมบอนสี แห่งประเทศไทย
  • บาร์โค้ด : 9786161841584
  • ราคา : 575 บาท