ควิลต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Anywhere Quilt Anytime Quilt

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-247-586-4

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2555

นักเขียน มาซาโกะ วากายามะ

นักแปล จารุวรรณ ชิมาซากิ

มาซาโกะ วากายามา เป็นควิลเตอร์ที่รู้จักในหมู่ผู้สนใจงานควิลต์ ผลงานในหนังสือเล่มนี้ล้วนได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางไปทำเวิร์คชอปและท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ทั่วโลก อาทิ สวีเดน รัสเซีย จีน อเมริกา ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย พร้อมกันนี้ยังเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเดินทาง ประวัติความเป็นมาของงานควิลต์และสถานที่ เป็นต้น