ช่างประจำบ้านขั้นพื้นฐาน

หนังสือ “คู่มือช่างพื้นฐานประจำบ้าน” เล่มนี้ มีการรวมรวมความรู้ในเชิงช่างต่าง ๆในบ้านจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน เป็นความรู้ที่ถูกต้อง ใช้งานได้จริง และผ่านการทดลองมาแล้ว โดยภายในเล่มให้ความรู้ตั้งแต่การจัดวางพื้นที่ใช้สอยในบ้านให้ใช้งานได้ดี ดูแลรักษาง่าย การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคการใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกต้อง รู้จักวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้กับการสร้างบ้านต่าง ๆ งานระบบไฟฟ้าและประปาเบื้องต้นที่ควรรู้ รายละเอียดและเกร็ดต่าง ๆที่สอดแทรกไว้ในเล่มสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือทั้งกับคนที่กำลังสร้างบ้านหรือต้องการดูแลซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองเบื้องต้นได้ รวมทั้งยังสามารถอ่านเป็นความรู้ทั้งนำไปใช้งาน เลือกซื้อวัสดุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน รู้ว่าต้องคุยกับช่างอย่างไร ตลอดจนตรวจงานช่างบางอย่างด้วยตัวเองได้
งานช่างเป็นงานพื้นฐานเบื้องต้นที่ทุกคนควรมีติดตัวไว้ เพราะงานซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่าง ๆในบ้านนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ใครกำลังหาคำตอบในงานช่างที่ยังสงสัยหนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้พื้นฐานไว้ครบรอบด้านมีติดบ้านไว้ได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอน

  • ผู้เขียน: ธงชัย ทองแสงเอี่ยม
  • ราคา: 335.00 บาท