วัสดุปลูกไม้ประดับ (ฉบับปรับปรุง)

วัสดุปลูก

แนะนำ วัสดุปลูก ที่ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับปลูกไม้ประดับชนิดต่างๆ  อธิบายถึงคุณลักษณะที่เหมาะสม ภาชนะปลูกหรือกระถางที่นิยมใช้ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของภาชนะปลูกแต่ละประเภท

พร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดในการเลือกและใช้สูตรวัสดุปลูกให้เหมาะสมกับไม้ประดับประเภทต่างๆกว่า 30 ชนิด เช่น กุหลาบ บัว ไทรประดับ หน้าวัว แคคตัส บอนสี ฤาษีผสม ฯลฯทั้งการปลูกเพื่อความสวยงามเพลิดเพลิน และปลูกเพื่อการค้า

  • ผู้เขียน : มุกดา สุขสวัสดิ์
  • บาร์โค้ด : 9786161826574
  • ราคา : 295.00 บาท