My Little Farm Vol.12 ดอกไม้และใบไม้กินได้

ภายในเล่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้และใบไม้กินได้รวมกว่า 70 ชนิด ทั้งข้อมูลด้านรสชาติ วิธีบริโภค และข้อควรรู้ต่าง ๆ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างพิถีพิถัน ทั้งดอกไม้ต่างประเทศ ดอกไม้ไทย และไม้ใบที่นิยมใช้ตกแต่งอาหาร แนะนำเทคนิคการปลูกไม้ดอกและไม้ใบแบบอินทรีย์ (Organic) และโมเดลธุรกิจเกษตรสำหรับผู้ต้องการต่อยอดเป็นอาชีพ จากประสบการณ์กว่า 6 ปีของคุณอ้อ – ดร.ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย เจ้าของฟาร์มสุขดอกไม้ไทยกินได้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งปลูกและสร้างธุรกิจจากดอกไม้กินได้จนประสบความสำเร็จ ในลักษณะ How to ที่เข้าใจง่าย

ผู้เขียน: วิรัชญา จารุจารีต

ราคา: 275.00 บาท