Condominium & Apartment

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. กรณีศึกษาการออกแบบ ห้องชุดคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นต์ ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แบ่งตามพื้นที่ใช้สอย รวม 14 แห่ง ทั้งจากในไทยและต่างประเทศ

2. ชุดความรู้เกี่ยวกับไอเดียการออกแบบภายในพื้นที่จำกัด รวมถึงข้อกฎหมายและข้อควรทราบในการรีโนเวตห้องโดมิเนียม และอพาร์ตเม้นต์

ราคา : 425 บาท