A Beginner’s Guide for Cactus & Succulents คู่มือปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ ฉบับเริ่มต้น

คู่มือปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ ฉบับเริ่มต้น

รวมเทคนิคการปลูกเลี้ยงดูและและขยายพันธุ์อย่างง่าย สำหรับผู้เริ่มปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ และรวบรวมพันธุ์แคคตัสและไม้อวบน้ำที่เหมาะสำหรับมือใหม่

  • ผู้เขียน : ภวพล ศุภนันทนานนท์
  • บาร์โค้ด : 9786161823948
  • ราคา :269 บาท