My Little Farm Vol.10 ปลูกเห็ดแบบคนเมือง

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าประสบการณ์การปลูกเห็ดแบบคนเมืองที่มีพื้นที่น้อย สำหรับบริโภคในครัวเรือนและต่อยอดเป็นอาชีพ เช่น เห็ดมิลกี้ เห็ดนางรม เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าภูฏาน ฯลฯ โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ ด้วยเทคนิคการฆ่าเชื้อก้อนเห็ดแบบไม่ใช้สารเคมี รวมถึงเทคนิคการปลูกแบบไม่ให้น้ำ คิดค้นรูปแบบการปลูกใหม่ เช่น การปลูกเห็ดในถังพลาสติกแบบรีฟิลล์เพื่อลดขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง การขยายเชื้อเห็ดง่าย ๆ ด้วยตัวเอง การดูแลจนถึงเก็บเกี่ยว ในลักษณะ How to ที่เข้าใจง่าย รวมถึงการเพิ่มมูลค่าเห็ดด้วยการออกแบบเมนูอาหารที่น่าสนใจ

  • ผู้เขียน : Mushroom Man
  • บาร์โค้ด : 9786161839185
  • ราคา : 195.00 บาท