สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เล่าประวัติศาสตร์ = บทบาทใหม่

จากพื้นที่ปิดซึ่งยากต่อการเข้าถึงในฐานะโรงพิมพ์ธนบัตรเมื่อวันวาน สู่การเป็น ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีฟังก์ชันเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวันนี้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

ส่วนที่ 1: พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ย้ายมาจากที่ตั้งเดิมในวังบางขุนพรหม มาอยู่ภายใน “ห้องมั่นคง” แบ่งพื้นที่จัดแสดงแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ประกอบด้วย

นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร / เรื่องเล่า ธปท. บนชั้น 2 ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศ ตั้งแต่เปิดโรงพิมพ์ธนบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512 สัมผัสประสบการณ์ที่จำลองบรรยากาศของห้องมั่นคงขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเก็บรักษาธนบัตรก่อนนำออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ พร้อมการแสดง “เรื่องเล่า ธปท.” สะท้อนภารกิจสำคัญของธนาคารกลางของประเทศ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยผ่านสื่อวีดีโอความยาวราว 5 นาที

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร จัดแสดงตั้งแต่เครื่องพิมพ์สีพื้น เครื่องพิมพ์เส้นนูน ไปจนถึงเครื่องพิมพ์เลขหมายลายเซ็น ภายในพื้นที่โอ่โถงของอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ในอดีตตัวอาคารหลังนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องพิมพ์ธนบัตรกว่า 16 เครื่องได้อยู่หมัด ซึ่งนับว่าเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม และการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัยในยุคนั้น และยังคงแน่นหนาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาจนถึงวันนี้
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
“ห้องมั่นคง” อดีตห้องเก็บรักษาธนบัตรกำแพงทึบตัน กับบทบาทใหม่ในฐานะพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบอกเล่าลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศ ผ่านนิทรรศการและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้ไปพร้อมกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
“ห้องมั่นคง” อดีตห้องเก็บรักษาธนบัตรกำแพงทึบตัน กับบทบาทใหม่ในฐานะพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบอกเล่าลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศ ผ่านนิทรรศการและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้ไปพร้อมกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม

นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย บนชั้น 1 แหล่งเรียนรู้ประวัติและบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการดำเนินนโยบายการเงิน การกำกับดูแลและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน โดยการนำเสนอผ่านสื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผนังลักษณะคล้ายลูกคลื่น เกิดจากไอเดียการนำ GDP และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศในแต่ละช่วงเวลา มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

นิทรรศการเงินตรา 2 บนชั้น B1 พื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยควบคู่กับวิวัฒนาการของเงินตราไทย ที่เล่าเรื่องผ่านชีวิตของชาวสยามในยุครัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงธนบัตรที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดที่นี่ที่เดียว

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนบัตรที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงภายในนิทรรศการเงินตรา 2

สุดท้ายคือ นิทรรศการเงินตรา 1 บนชั้น B2 ที่สามารถย้อนรอยอารยธรรมของเงินตรา ค้นหาที่มาของเงินซึ่งปรากฏตัวขึ้นในแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ ของโลก การแลกเปลี่ยนข้ามภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์รวมทั้งมีพัฒนาการข้ามกาลเวลา ชวนให้ค้นหาความหมายของเงินและค้นหาคำตอบว่ามนุษย์สร้างเงินขึ้นมาเพื่ออะไร

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
นิทรรศการเงินตรา 2 บนชั้น B2

อ่านต่อห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย หน้า 3