ห้องน้ำรั่วซึม

แก้ไขปัญหาห้องน้ำรั่วซึม

ห้องน้ำรั่วซึม
ห้องน้ำรั่วซึม

วิธีการป้องกัน ห้องน้ำรั่วซึม วิธีการแก้ไขมี 2 วิธี ดังนี้

ห้องน้ำรั่วซึม

1. ซ่อมแซมส่วนปูนยาแนวพื้นกระเบื้อง วิธีนี้จะทําได้ง่ายที่สุด แต่เป็นเพียงการป้องกันในระยะสั้นเท่านั้น เริ่มต้นจากการลอกยาแนวเดิมที่เสื่อมสภาพออก(โดยเฉพาะบริเวณพื้นใกล้กับจุดที่พบการรั่วซึม) ทําความสะอาด แล้วรอให้ความชื้นที่คงค้างอยู่ใต้กระเบื้องห้องน้ําออกมาให้มากที่สุด ซึ่งทําได้ด้วยการนําแผ่นพลาสติกมาคลุมไว้ ทิ้งไว้สักครู่ และสังเกตว่ามีหยดน้ําเกาะอยู่หรือไม่ หากพบว่าไม่มีความชื้นแล้ว ให้ใช้ปูนยาแนวใหม่อุดบริเวณร่องยาแนวกระเบื้องนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิทสัก2-3วัน จึงใช้งานได้ตามปกติ ห้องน้ำรั่วซึม

ห้องน้ำรั่วซึม
ห้องน้ำรั่วซึม ห้องน้ำโมเดิร์น

2. ซ่อมแซมส่วนพื้นทั้งหมด วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวที่ดีที่สุดเริ่มจากการรื้อกระเบื้องและปูนทรายปรับระดับบริเวณพื้นที่รั่วซึมออกทั้งหมดตรวจสอบสภาพโครงสร้างพื้นและซ่อมแซมรอยแตกร้าว (ถ้ามี) ด้วยปูนซ่อมแซมโครงสร้าง จากนั้นทาด้วยผลิตภัณฑ์กันซึมสูตรซีเมนต์หรือสูตรพอลิเมอร์ทาในลักษณะพับตามมุมรอยต่อร่วมกับแผ่นผ้าประสานตามคําแนะนําในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยทาบริเวณพื้นต่อเนื่องไปยังรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังและทาเลยขึ้นไปประมาณ 10-15 เซนติเมตร ขั้นตอนสุดท้ายคือ การปูพื้นโดยควรเลือกใช้กระเบื้องชนิดที่มีค่าการดูดซึมน้ําต่ํา สําหรับการใช้งานในห้องน้ําโดยเฉพาะและติดตั้งโดยใช้ปูนทรายปรับระดับที่มีส่วนผสมของน้ํายากันซึมด้วย ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทสัก 2-3 วัน จึงใช้งานได้ตามปกติ

ห้องน้ำรั่วซึม
ห้องน้ำโทนสีขาว ห้องน้ำรั่วซึม ห้องน้ำสไตล์ลอฟต์

หลังจากกลับมาใช้งานตามปกติแล้ว สังเกตการรั่วซึมอีกครั้ง จนแน่ใจว่าไม่มีหยดน้ํากลับมารั่วซึมอีกแล้ว จึงขูดทําความสะอาดคราบเกลือที่เกิดขึ้น แล้วปิดฝ้าเพดานกลับไปเหมือนเดิมครับ

อ่านต่อ : “เทคนิค ทำความสะอาดห้องน้ำ ขจัดคราบอยู่หมัดฉบับง่าย”