ส้วมราดน้ำไม่ค่อยลง พอฝนตกจะมีอาการแย่ลงอีก ต้องทำอย่างไร

ส้วมราดน้ำไม่ค่อยลง พอฝนตกจะมีอาการแย่ลงอีก ต้องทำอย่างไร

ตอบ อาการแบบนี้พบได้บ่อยๆกับส้วมประเภทตักราดในชั้น 1 และใช้ระบบส้วมซึม คือไม่ได้ใช้บ่อบำบัดสำเร็จรูปฝังดิน ผมขอเพิ่มเติมเป็นความรู้ให้แก่ท่านก่อนจะไปถึงวิธีแก้ปัญหานะครับ ระบบส้วมซึมเป็นระบบเดิมๆที่เราเคยใช้กัน พบมากในต่างจังหวัด ในกรุงเทพฯส่วนใหญ่ใช้บ่อหรือถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดฝังดินกันหมดแล้ว ระบบส้วมซึมเดิมทำขึ้นจากปลอกซิเมนต์ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร – 1 เมตร ขุดฝังลงไปจำนวน 2 บ่อ เรียกว่า บ่อเกรอะและบ่อซึม

ส้วมราดน้ำไม่ค่อยลงบ่อเกรอะมีหน้าที่บรรจุสิ่งปฏิกูลและจะปล่อยน้ำไหลออกไปที่บ่อซึม บ่อซึมจะปล่อยให้น้ำซึมออกสู่ดินด้านข้างๆ บ่อต่อไป แต่ในกรณีที่น้ำใต้ดินสูง เช่น ฝนตกหนักหรือบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองที่มีเวลาน้ำขึ้น-ลง บ่อน้ำซึมนี้กลับกลายเป็นบ่อที่มีน้ำซึมเข้ามามากจนล้นย้อนเข้าไปสู่บ่อเกรอะ ทำให้บ่อเกรอะเต็มไปด้วยน้ำ ส่งผลให้ส้วมนั้นราดไม่ลงไปด้วย

การแก้ปัญหาในขั้นต้นเลยก็คือ ต้องแจ้งเทศบาลมาดูดสิ่งปฏิกูลออกไปจากบ่อเกรอะและบ่อซึม ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้า แต่หากจะแก้ปัญหาแบบถาวรนั้น ต้องยกฐานส้วมให้สูงขึ้นประมาณ 1 ฟุต และต่อบ่อเกรอะให้สูงขึ้นอีก 1 ฟุต เช่นกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลในระดับที่พ้นจากน้ำซึม (ที่จะย้อนเข้ามาสร้างปัญหา)

หรือด้วยวิธีที่ 2 คือ นอกจากจะยกฐานส้วมแล้วให้ปรับเปลี่ยนระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมเดิมเป็นบ่อบำบัดสำเร็จรูปโดยติดตั้งให้ระดับบ่ออยู่สูงกว่าท่อระบายน้ำสาธารณะ แต่มีข้อแม้ว่าถนนหน้าบ้านของท่านจะต้องมีท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยนะครับจึงจะทำได้

หนังสือ “ช่างประจำบ้าน”

เทคนิคการดูแลและซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองที่คัดสรรเนื้อหาบางส่วนมาจากรายการทีวี “ช่างประจำบ้าน” ทางช่องอมรินทร์ทีวี (34) เนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวด คือ รอบรู้เรื่องบ้าน การตรวจ การปรับปรุงและวิธีแก้ไข และการลงมือซ่อมแซม

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>

<< ติดตามข้อมูลดีๆได้ที่นี่ >>


อ่านต่อ : น้ำยาล้างห้องน้ำ ทำให้ส้วมเต็ม

อ่านต่อ : ถังบำบัดน้ำเสียเลือกอย่างไร

ติดตามข้อมูลดีๆผ่านเฟชบุ๊คบ้านและสวนได้ที่นี่