THP House บ้าน Tropical Modern กลางสวนป่าส่วนตัว

บ้าน กลางป่าปลูกส่วนตัวบนเนื้อที่ 12 ไร่ ในจังหวัดนครปฐมที่นั่งอยู่มุมไหน ก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

#องค์ประกอบพื้นถิ่นในภาษาโมเดิร์น
บ้านสวนหลังนี้ ออกแบบด้วยวิธีคิดแบบสมัยใหม่ แต่ใช้องค์ประกอบแบบบ้านพื้นถิ่นเข้ามาช่วยให้พื้นที่ชีวิตของบ้านนั้นสามารถใช้งานร่วมกับบริบทธรรมชาติโดยรอบอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นหน้าจั่วที่รับลมระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน หรือชายคายื่นยาวที่กลายเป็นเฉลียง และชานบ้าน ที่ไม่เพียงเพิ่มพื้นที่กึ่งเอาต์ดอร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้แดดไม่สาดเข้าสู่พื้นที่อาศัยโดยตรงอีกด้วย

#เชื่อมโยงพื้นที่ด้วย Grey area
พื้นที่กึ่งร่มกึ่งแดด รอบตัวบ้านนั้น ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่านจากภายในสู่ภายนอก (Transition area) และบานเปิดขนาดใหญ่นั้น ก็ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเปิดรับวิวธรรมชาติของสวนโดยรอบได้ในทุกฤดูกาล ชายคาที่ยื่นยาว และชานบ้านเหล่านี้ ช่วยป้องกัน แดด ฝน ให้แก่พื้นที่ใช้งานด้านใน จะนั่งทำงาน หรือนอนเล่นเอกเขนกที่โซฟา ก็อยู่ในสภาวะสบายได้ตลอดทั้งวัน

#บ้านชั้นเดียวกับผังเปิดและความเป็นส่วนตัว
บ้านหลังนี้เป็นบ้านยกสูง แต่ก็ยังเป็นบ้านชั้นเดียวในแนวราบ การสร้างให้เกิดพื้นที่ส่วนตัวจึงเป็นโจทย์สำคัญ ผู้ออกแบบเลือกใช้การวางผังอาคารแยกออกเป็น 2 หลัง โดยมีอาคารจอดรถติดกับห้องเก็บของ และส่วนพักอาศัยขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ นั้นจะแบ่งพื้นที่อีกส่วนเป็นพื้นที่ นั่งเล่น และครัวที่ถูกดันออกมายังพื้นที่ติดกับชานบ้าน เพื่อเป็นพื้นที่กิจกรรมของครอบครัว

การออกแบบเป็นผังเปิดแบบ Open Plan ทำให้สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างลงตัว สามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความต่อเนื่องออกไปยังชานภายนอกได้อย่างยืดหยุ่น และเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรยากาศออกไปรับธรรมชาติโดยรอบอันเป็นหัวใจสำคัญของบ้านหลังนี้อย่างเต็มตา

#designtips
บ้านในเขตร้อนอย่างไทย แม้อออกแบบเป็นหลังคาจั่ว ก็ยังดูโมเดิร์นได้ หลังคาจั่วของบ้านหลังนี้ทำให้สามารถออกแบบเป็นฝ้าเพดานที่สูงในแบบที่งบประมาณก่อสร้างเหมาะสมได้อย่างลงตัว ช่วยระบายความร้อนได้อย่างดี โดยที่อาคารโดยรวมไม่ดูชะลูด สูงจนเกินงาม ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกใกล้ชิดกับตัวบ้าน และบ้านก็ดูไม่แปลกแยกแตกต่างไปจากบริบทโดยรอบ เป็นอาคารหลังไม่เล็กไม่ใหญ่ ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่สีเขียวอย่างถ่อมตน

ออกแบบ: OAAS


เรียบเรียง: Wuthikorn Sut
ภาพ: Add Peerapat Wimolrungkarat Something Architecture